CZAS

Lotnisko Korne PROJEKT
Projekt RPO WP 2007-2013

 

Projekt pn ?Lądowisko/Lotnisko w miejscowości Korne, gm. Kościerzyna ? Budowa Wiaty Hangarowej- Zadanie II? jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu jest budowa wiaty hangarowej o wymiarach 24x35 m, powierzchni użytkowej 840 m?. Obiekt o konstrukcji stalowej kryty blachą trapezową. Przeznaczeniem obiektu jest m.in. przechowywanie statków powietrznych na terenie lotniska w Kornem - głównie szybowców i samolotów o masie startowej do 5 700 kg. W ramach projektu zrealizowana zostanie również instalacja wodociągowa p.poż.

Więcej…
 
Projekt ZPORR 2004-2006

 

 

 

 

Projekt pn. ?LĄDOWISKO/LOTNISKO w miejscowości Korne, gm. Kościerzyna - Budowa Zaplecza ? Zadanie I? został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
W ramach Projektu wykonano:                                                               
I. roboty budowlane polegające na zrealizowaniu:
- oczyszczalni ścieków sanitarnych;
- przyłącza: wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego;
- budynku pawilonu gastronomicznego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz sanitarną;
- budynku pawilonu informacji turystycznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz sanitarną;
- budynku pawilonu wystawowego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz sanitarną;
- łączników pomiędzy pawilonami.
II. dostawy dotyczące wyposażenia obiektów.

Więcej…
 
Prezentacja celów projektu


 

Więcej…