Projekt RPO WP 2007-2013

 

Projekt pn ?L?dowisko/Lotnisko w miejscowo?ci Korne, gm. Ko?cierzyna ? Budowa Wiaty Hangarowej- Zadanie II? jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu jest budowa wiaty hangarowej o wymiarach 24x35 m, powierzchni u?ytkowej 840 m?. Obiekt o konstrukcji stalowej kryty blach? trapezow?. Przeznaczeniem obiektu jest m.in. przechowywanie statków powietrznych na terenie lotniska w Kornem - g?ównie szybowców i samolotów o masie startowej do 5 700 kg. W ramach projektu zrealizowana zostanie równie? instalacja wodoci?gowa p.po?.