Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

G?WNE MENU

CZAS

WYNIKI - "Mitcz Zl?dowani" Korne 2017


W dniu 16 wrze?nia 2017 roku na l?dowisku w Kornem k/Ko?cierzyny odby?y si? ju? XI Zawody Szybowcowe na Celno?? L?dowania Miatcze Zl?dowanie Korne 2017 o puchar Marsza?ka Wojewdztwa Pomorskiego. Za?o?eniem zawodw by?a przede wszystkim dobra zabawa, wymiana do?wiadcze? oraz spotkanie i poznanie pilotw oraz sympatykw szybownictwa.

Konkurencja polega?a na l?dowaniu szybowcem w wyznaczonym polu l?dowania oraz zatrzymaniu si? szybowca jak najbli?ej wyznaczonego punktu tzn. centra, od ktrego robione by?y pomiary specjalistycznym sprz?tem geodezyjnym. Najlepsze miejsca zaj?li ci zawodnicy, ktrzy przy l?dowaniu osi?gn?li najmniejsze odleg?o?ci od centra. Uczestnicy wykonali po jednym locie za wyci?gark? na dwch szybowcach typu Bocian.

Interregionalne zawody szybowcowe organizowane przez Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze skupi?y 18tu zawodnikw, w tym nie tylko z regionu pomorskiego, czyli z Aeroklubu S?upskiego i Gda?skiego oraz cz?onkw KTL-u oraz firmy SpaceryPoNiebie.pl, ale rwnie? ugo?ci?y uczestnikw b?d?cych przedstawicielami Aeroklubu Nadwi?la?skiego z Grudzi?dza oraz Aeroklubu Pomorskiego z Torunia, a tak?e przedstawiciela niemieckiego aeroklubu LSV Seligenstadt.

Pierwsze i trzecie miejsce zaj?li przedstawiciele firmy SpaceryPoNiebie.pl, z wynikiem 30 i 38 punktw karnych. Natomiast drugie miejsce zaj?? zawodnik z Aeroklubu Nadwi?la?skiego z wynikiem 32 punkty karne.

Samorz?d Wojewdztwa Pomorskiego ufundowa? nagrody, w postaci pucharw oraz cennych nagrd rzeczowych. Zak?ady porcelany Lubiana obdarowa?a zwyci?zcw zestawami porcelany. Po zako?czeniu konkurencji oraz rozdaniu nagrd nast?pi?a cz??? nieoficjalna przy ognisku.

W tym roku zawodnikom dopisa?a pi?kna, s?oneczna i bezdeszczowa pogoda.