CZAS

PDF Drukuj Email

Informacja zarządzającego lądowiskiem

W związku z narastającymi i nieuzgodnionymi przypadkami wjeżdżania pojazdami na teren lądowiska,

(schodzenia i zjeżdżania z dróg, wjeżdżania i parkowania w strefach objętych zakazem wjazdu lub ruchu)

oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa statkom powietrznym na lądowisku,

zarządzający wprowadza opłaty:

- 500zł za nieuzgodniony wjazd lub wejście

- 1000zł za każdą rozpoczętą godzinę, od każdej osoby i pojazdu przebywającego w strefie niedozwolonej

Pojazdom niestosującym się do znaków na lądowisku będzie zakładana blokada na koła, której zdjęcie nastąpi po uiszczeniu opłat.

W skrajnych przypadkach będzie wzywana ochrona lub policja w celu przywrócenia porządku.