Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

G?WNE MENU

CZAS

Historia lotniska
O nas

Lotnisko Korne jest projektem rodzinnym, w ktrej wiod?c? rol? pe?ni Bogumi? Bierawski.

Lotnisko Korne to kontynuacja tradycji lotniczych przedwojennej Pomorskiej Szko?y Szybowcowej LOPP w pobliskim Gostomiu.

Promujemy najnowsz? dziedzin? turystyki: "agroturystyk? lotnicz?". Nasz cel: aby Lotnisko Korne sta?o si? znanym i lubianym szybowiskiem.

Nie znaczy to ?e pot?piamy inne formy lotnictwa, wr?cz odwrotnie, zapraszamy do nas wszystkich pozytywnie nastawionych ludzi, bez wzgl?du na lotnicz? orientacj?.

Mo?na u nas wyl?dowa? tylko po to ?eby si? posili?, mo?na przylecie? na d?u?ej - pozostawi? samolot w hangarze, sp?dza? urlop z rodzin? w jednym z okolicznych hoteli i o?rodkw wczasowych,

albo przyjecha? na loty szybowcami lub wiatrakowcem.

Posiadamy niemieck? wyci?gark? dwub?bnow?, a na sta?e hangaruj? u nas szybowce: Jantar 2b, Ka6cr, dwa Phoebus B oraz dwumiejscowy Bergfalke III.

Od kiedy nasz kraj nale?y do UE z pospolitego pastwiska uda?o si? stworzy? l?dowisko dla samolotw i szybowcw:

2005 rok - powstaje budynek zaplecza budowy (ma?y hangarek)

2006 rok - nast?puje zako?czenie budowy I-ej cz??ci zaplecza l?dowiska z gastronomi?,

2007 rok - udaje si? wprowadzi? L?dowisko Korne do ewidencji l?dowisk przy Urz?dzie Lotnictwa Cywilnego

2010r. - PA?P przyznanie l?dowisku kod ICAO - EPKO oraz ko?czy si? budowa wiaty hangarowej o pow. 840m2

2011r. - na uko?czeniu jest budynek mieszkalny... a kiedy? by?o tu tylko puste pole ...