CZAS

EPKO INFORMACJE PDF Drukuj Email

 

 

Publikacja EPKO Korne w AIP VFR Polska


EPKO Lądowisko Korne

WAŻNE INFORMACJEFotografie

Mapy

 

 

Współrzędne geograficzne punktu odniesienia


ARP środek pasa "06-24" N 54°07'46.8"  E 017°50'43.1"


Położenie

Województwo Pomorskie. 8km (4,32NM) na zachód od miasta powiatowego Kościerzyna, w rozwidleniu dróg: krajowej nr 20 i wojewódzkiej nr 235 (Bytów-Korne i Chojnice-Korne).

Klasa przestrzeni G, w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Gdańsk, częstotliwość 127.150 MHz, znak wywoławczy „GDAŃSK INFORMACJA”.
Lądowisko znajduje się w obrębie granic geograficznych LTMA Gdańsk (6500 ft- FL 135) oraz w pobliżu granic sektorów LTMA Gdańsk, których granice pionowe zaczynają się od 1800 ft AMSL/4500 ft AMSL oraz FL095. W bezpośredniej granicy lądowiska przebiegają wojskowe trasy lotów niskich MRT (węzeł 90-95 oraz 89-90).

W pobliżu lądowiska znajduje się MATZ A EPCE GND-4500 ft oraz strefa TSA 09A w przedziale wysokości 3500 ft-FL245

Średnia wartość wzniesienia

nad poziom morza

163m (535 ft) AMSL

Przeznaczenie lądowiska

Wielofunkcyjne. Dozwolone operacje lotnicze wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień, dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg, przystosowanych do operowania z nawierzchni naturalnej (trawa), posiadających wystarczające możliwości do startu i lądowania dla drogi startowej głównej (550m) lub pomocniczej (400m) i przejścia co najmniej 15m ponad szczytami istniejących obiektów stałych i tymczasowych.
Wykorzystywane jest do lotów: szkolnych, treningowych, turystycznych, wyczynowych, ratowniczych, przeciwpożarowych, oprysków rolniczych i leśnych, na potrzeby skoków spadochronowych oraz transportu w ograniczonym zakresie. Rodzaje statków powietrznych operujących z lądowiska: samoloty, szybowce, motoszybowce, śmigłowce, mikroloty, wiatrakowce, lotnie i paralotnie, modele i BSP.

Godziny pracy

Lądowisko o nieregularnych godzinach pracy. Czynne po zgłoszeniu rozpoczęcia lotów/skoków przez Kierującego Lotami/Skokami w FIS Gdańsk, aż do zgłoszenia ich zakończenia. Można na nim wykonywać loty tylko po zapoznaniu się z instrukcją operacyjną, planem ratowniczym oraz po uzyskaniu zgody zarządzającego albo osób upoważnionych. Obowiązkowy kontakt przed przylotem z wyprzedzeniem 24h dla statków powietrznych na stałe nie bazujących w Kornem: tel. kom. 605 993 288.

Wymiary pasa startowego

(pola wzlotów)

pas główny:

"06-24" długość 550m szerokość 50m

pas pomocniczy/awaryjny:

"10-28" długość 400m, szerokość 30m

Rodzaj nawierzchni

trawa, wrzos

Zasadniczy kierunek startu i lądowania

"06-24"

Położenie wskaźnika kierunku wiatru

między budynkami lądowiska a progiem pasa "24"

Łączność radiowa Znak wywoławczy: "Korne Radio" częstotliwość: 121,180MHz
Przeszkody lotnicze

Przeszkody lotnicze w promieniu 3km od ARP nie występują.

Należy jednak zwrócić uwagę na trzy maszty telefonii komórkowej, najwyższy o h = 70m AGL, w m. Łubiana, kierunek: SE odległość ~2km od ARP

Charakterystyka przedpola

 • - Kierunek 06: droga krajowa nr 20 z drzewami przydrożnymi h = 6m, dalej pole uprawne, a w odległości ok. 450m od progu drogi startowej zaczyna się zabudowa wsi Korne
  - Kierunek 24: las h=12-14m, w odległości ok. 350m od progu drogi startowej
  - Kierunek 10: pola uprawne poprzecinane w poprzek drogami polnymi i miedzami, w odległości ok.
  600m linia energetyczna SN h=10m, a ok. 900m od progu drogi startowej stacja paliw
  samochodowych oraz droga wojewódzka nr 235
  - Kierunek 28: las h=10-15m w odległości ok. 240m od progu drogi startowej

Obowiązujący kierunek kręgu

 • Obowiązują kręgi lewe i prawe oraz wysokość wejścia w krąg nad pasem 300-350m AGL.
  Kierunek kręgów wyznacza Kierujący Lotami lub Skokami.
  - Na pasie 06/24 ze względu na hałas zaleca się dla silnikowych statków powietrznych: krąg północno-zachodni, dla szybowców: krąg południowo-wschodni.
  - Na pasie 10/28 zaleca się dla silnikowych statków powietrznych: krąg południowy,
  a dla szybowców: krąg północny.

Pola awaryjnych lądowań

W przypadku konieczności wykonywania przymusowego lądowania samoloty znajdujące się blisko, o ile to możliwe lądują w granicach pola wzlotów. W innych przypadkach pilot wybiera pole przymusowego lądowania wg własnego uznania kierując się wymaganiami bezpieczeństwa lotów. Na pola lądowań awaryjnych nadają się tereny łąk oraz pól uprawnych.
W przypadku awarii silnika podczas startu, do wysokości 100 m należy lądować:
- kierunek 06 z odchyłką w lewo ok. 30 (033 GEO) na polach uprawnych (uwaga na szosę krajową i budynki)
- kierunek 10 na wprost lub z odchyłką w prawo do 20 (125 GEO) na polach uprawnych
- kierunek 28 z zakrętu 90 -180 (195 -105 GEO lub 015-105GEO), na polach uprawnych (uwaga na lasy)
- kierunek 24 z zakrętu w prawo do 70 (313 GEO) , lub lewo do 180 (063 GEO), na polach uprawnych (uwaga na lasy)

Zasady wznowienia orientacji i utraty łączności

- W przypadku utraty orientacji geograficznej należy przejść na warunki maksymalnej
długotrwałości lotu, zanotować czas i pozostałość paliwa, nawiązać łączność z FIS Gdańsk znak wywoławczy „GDAŃSK INFORMACJA” (127,150 MHz) i poprosić o asystę nawigacyjną do jednego z lotnisk zapasowych. W przypadku konieczności lądowania na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy przed wejściem w CTR EPGD należy nawiązać łączność z Gdańsk TWR, znak wywoławczy „Gdańsk Wieża” częstotliwość 118,100 MHz i stosować się do poleceń służby kontroli ruchu lotniczego.
- Czynności załogi przy całkowitej utracie łączności radiowej:
a) załoga utraciła orientację na północ od Kornego
- przyjąć KDM - 180°
- obrać tor kolejowy lub drogę asfaltową i lecieć wzdłuż niej
- wyjść na m. Kościerzyna lub Bytów wznowić orientację i lądować na lądowisku Korne
b) załoga utraciła orientację na południe od Kornego
- przyjąć KDM = 0°
- dalej postępować analogicznie jw.
- charakterystycznym obiektem jest jezioro Wdzydze, ponieważ jego ramiona
pokrywają się z głównymi kierunkami geograficznymi
c) załoga utraciła orientację na wschód od Kornego
- przyjąć KDM = 90°
- wyjść na tor kolejowy równoległy do Wisły
- wykonać zakręt w lewo 90°, lecieć wzdłuż torów i lądować na lotnisku w
Pruszczu Gdańskim
d) załoga utraciła orientację na zachód od Kornego
- przyjąć KDM = 90°
- wyjść na tor kolejowy lub drogę asfaltową i lecieć wzdłuż niej na północ
- wyjść na m. Kościerzyna lub Korne i lądować na lądowisku

Pomoce radionawigacyjne:

DVOR/DME GZD; 116,100MHz CH 108 X (N54 23‘16“; E018 25‘31“):
GEO 230° odległość: 47,5km (25,65NM)

- W przypadku utraty łączności radiowej z KL na Lądowisku Korne, należy wejść w krąg nadlotniskowy na wysokości min. 400 m AGL. Na tej wysokości przejść nad drogą startową z kierunkiem lądowania oraz budować krąg. Zwrócić szczególną uwagę na inne SP znajdujące się w powietrzu i na ziemi, ewentualne ustawienie wyciągarki szybowcowej, lin wyciągarkowych oraz obserwować sygnały wizualne w postaci białych płócien ułożonych na ziemi.


Lotniska zapasowe

"Borsk Radio"     -  122,800MHz


"Cewice INFO"   - 126,750MHz (wojskowy)

"Cewice APP" - 132,425MHz (wojskowy)


"Gdańsk Informacja" - 127,150MHz

"Gdańsk Zbliżanie" - 127,275MHz

"Gdańsk Wieża" - 118,100MHz

 

"Pruszcz Radio"  - 122,400MHz

"Pruszcz INFO"   - 128,500MHz (wojskowy)

"Pruszcz Wieża" - 126,500MHz (wojskowy)


"Krępa Radio"   - 118,250MHz

Zaopatrzenie w MPS

Lądowisko nie posiada punktu tankowania paliw lotniczych.

Istnieje możliwość zaopatrywania się w paliwa samochodowe z pobliskiej stacji paliw.

Możliwości napraw i przeglądów

Brak

Możliwość hangarowania

Istnieje, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym.

Osłona meteorologiczna

Informacje meteorologiczne (m.in. METAR,TAF,SIGNIFICANT do 700hPa, GAMET,itd.)
pozyskiwane poprzez stronę www.imgw.pl w zakładce „Awiacja”.
Dodatkowo dostępne są obrazy radarowe z telefonów komórkowych, podając adresy zakładek: m.pogodynka.pl/radarlot/ lub m.latanie.pogodynka.pl
Dla potrzeb lądowiska nie są opracowywane dedykowane informacje meteorologiczne.
Dane kontaktowe do Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych – Meteorologicznego Biura Nadzoru:
+48 22 569 45 92
+48 22 569 45 84
+48 22 846 06 82
+48 503 122 805
Fax: +48 22 846 38 18
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Minimalne warunki atmosferyczne

dla lądowiska

Rodzaj lotów

Pora doby


Widzialność
pozioma

Podstawa chmur nad
poziomem lądowiska

Samolotowe

dzień

1,5 km

150 m

Śmigłowcowe dzień 1,0 km 150 m

Szybowcowe i
pozostałe

dzień

2,0 km

300 m

Procedury, ograniczenia lokalne


- Starty na drodze startowej DS1 i DS2 mogą być wykonywane przez statki powietrzne których osiągowe parametry (techniczne) pozwalają na ich bezpieczne wykonanie tj. przejście nad przeszkodami z przewyższeniem minimum 15 m do osiągnięcia wysokości 100 m.
- Lądowanie na drodze startowej DS1 i DS2 mogą być wykonywane przez statki powietrzne których osiągowe parametry (techniczne) pozwalają na ich bezpieczne wykonanie tj. podejście do lądowania z przewyższeniem minimum 15 m. oraz lądowanie i dobieg z uwzględnieniem skróconego dystansu drogi startowej.
- Przed rozpoczęciem operacji lotniczych należy zapoznać się z AUP/UUP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność MATZ A CEWICE, TSA 09A i wojskowych tras lotów niskich MRT (węzeł 89-90, 90-95).
- Przed rozpoczęciem operacji lotniczych należy również zapoznać się z sytuacją
meteorologiczną podawaną przez CBPL IMGW: www.awiacja.imgw.pl , lub telefonicznie 22 846 06 82. Dodatkowo można zapoznać się z danymi z niecertyfikowanej stacji pogodowej EPKO ze strony: www.lotniskokorne.gka.pl .
- Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie lotów należy zgłosić do FIS Gdańsk z powietrza na częstotliwości 127,150 MHz lub telefonicznie tel. (58) 340 74 85, -86.
- Jeśli lotów nie prowadzi Kierujący Lotami (KL), rozpoczęcie i zakończenie swoich lotów zgłasza dowódca statku powietrznego.
- Loty można wykonywać w rejonie lądowiska i po trasach w przestrzeni G. Zaleca się zgłaszanie lotów trasowych do FIS GDAŃSK
- Gdy lot ma przebiegać poza przestrzenią niekontrolowaną klasy G w CTR Gdańsk lub TMA Gdańsk, należy uzyskać zgodę od TWR Gdańsk na częstotliwości 118,100 MHz lub APP Gdańsk na częstotliwości 127,275 MHz.
- Wyklucza się jednoczesne, ciągłe użycie dwóch pasów startowych.
- Skoki spadochronowe należy wykonywać wg obowiązujących przepisów, w obecności Kierującego Skokami, wykorzystując do lądowania skoczków trawiastą płaszczyznę w granicach lądowiska.
- Dopuszcza się jednoczesne wykonywanie skoków spadochronowych i lotów pojedynczych statków powietrznych.
- Użycie pasa startowego musi być poprzedzone wzrokowym sprawdzeniem jego stanu przez Kierującego Lotami lub Dowódcę Statku Powietrznego (raz dziennie przed rozpoczęciem startów).

- Przyloty i odloty statków powietrznych wykonywane są wg procedury podanej przez Kierującego Lotami
- Jeżeli nie ma Kierującego Lotami, statki powietrzne zgłaszają się na 121,180MHz, podają pozycje oraz zamiary („nadają w ciemno” budując krąg, wychodząc na prostą do lądowania, kołując po ziemi, zajmując / zwalniając pas, zgłaszają gotowość do startu), w taki sposób aby inne SP znajdujące się w pobliżu lub na lądowisku, mogły zorientować się w sytuacji ruchowej.
Po zgłoszeniu odejścia na trasę, zaleca się silnikowym SP przejście na FIS Gdańsk 127,150MHz.

-Z wyjątkiem startów i lądowań zabrania się wykonywania lotów statków powietrznych silnikowych poniżej 300m AGL nad zabudowaniami wsi Korne i Łubiana.
- Jeżeli nie ma Kierującego Lotami / Skokami to:
a) dowódca statku powietrznego sam decyduje o możliwości wykonania bezpiecznego lądowania lub startu
b) statki powietrzne muszą lądować bądź startować z lądowiska tylko wg procedury jak w terenie przygodnym, z naciskiem na wzrokowe sprawdzenie stanu drogi startowej także z powietrza (uwaga na zwierzęta leśne np. dziki i ewentualne szkody przez nie poczynione).
c) obce statki powietrzne (z wyjątkiem śmigłowców) mogą używać tylko DS1 06/24.
- Lądowisko nie posiada wydzielonych miejsc do startów i lądowań śmigłowców. Śmigłowce operują wykorzystując drogi startowe lub teren w granicach pola wzlotów.
- Do startu szybowców można wykorzystywać tylko DS1 06/24
- DS1 06/24 otoczony jest publicznymi drogami polnymi, dlatego przy kołowaniu z DS1 w kierunku hangaru oraz w kierunku przeciwnymi, należy każdorazowo uzyskać zgodę Kierującego Lotami lub wyznaczonego Koordynatora Ruchu Naziemnego na przekołowanie przez drogę polną Korne-Lipusz.
- Kierowcy pojazdów lotniskowych (urządzeń startowych np. samojezdna ściągarka liny, samojezdna wyciągarka szybowcowa) poruszający się po drogach w obrębie lądowiska zobowiązani są też do przestrzegania obowiązujących zasad ruchu drogowego. Załogi SP wykonujące loty na lądowisku są zobowiązane do zachowania ostrożności w stosunku do pojazdów poruszających się w pobliżu. SP zobowiązane są do kołowania na pozycję do startu, lub po lądowaniu na stojankę tylko po drogach startowych lub wyznaczonych trawiastych drogach kołowania.
- Drogi startowe nie są płaskie (patrz przekroje) stąd nie dopuszcza się lądowań i startów dla samolotów o podwoziach dedykowanych dla pasów utwardzonych i innych delikatnych samolotach klasy UL np. Alto Aero 912 TG
- DS2 10-28 często wykorzystywany jest przez modelarzy.

Informacje administracyjne

 • Właściciel/Zarządzający terenem lądowiska: Gospodarstwo Agroturystyczne KORNE - Bogumił Bierawski ul. Chmieleńska 14, 83-300 Kartuzy tel./fax 58 681 05 27, kom. 603 541 030 strona: www.lotniskokorne.gka.pl email
 • adres lądowiska: Korne 172, 83-407 Łubiana
 • Naziemne środki łączności na lądowisku: tel. 605 993 288, Wi-Fi 24h
 • Uzgadnianie przylotów: tel. 605 993 288
Stacja pogodowa (niecertyfikowana) Aktualna pogoda na lądowisku