CZAS

Projekt ZPORR 2004-2006

 

 

 

 

Projekt pn. ?LĄDOWISKO/LOTNISKO w miejscowości Korne, gm. Kościerzyna - Budowa Zaplecza ? Zadanie I? został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
W ramach Projektu wykonano:                                                               
I. roboty budowlane polegające na zrealizowaniu:
- oczyszczalni ścieków sanitarnych;
- przyłącza: wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego;
- budynku pawilonu gastronomicznego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz sanitarną;
- budynku pawilonu informacji turystycznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz sanitarną;
- budynku pawilonu wystawowego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz sanitarną;
- łączników pomiędzy pawilonami.
II. dostawy dotyczące wyposażenia obiektów.